வணக்கம்

புதன், 6 மே, 2015

ஸ்ரீ மாணிக்கபிள்ளை யாரின் பாடல்,,,

எம் பெருமான் ஸ்ரீ மாணிக்கபிள்ளை யாரின்அருளினால் அன்பு உறவுகளின் ஆதரவுடன் இந்த இணையம் இன்று முதல் வினாயகர்பக்த்திப்பாடலுடன் துது கல ஆரம்பம் என்றும் 
பிள்ளை யார் புரிவார் ,,,,ஓம் சாந்திஇங்குஅழுத்தவும் மேலதிக செய்திகள் >>>