வணக்கம்

வெள்ளி, 5 ஜூன், 2020

மணியண்ணருக்கு ஒரு பேரன் கிடைத்துள்ளார்.


ஓம் சக்தி!!04/6 வியாழக்கிழமை (குருநாளில்)
மணியண்ணருக்கு  ஒரு பேரன் கிடைத்துள்ளார்.ஓம் சக்தி!!

மகிழ்ச்சி   வாழ்த்துக்கள்

ஓம் சக்தி
மேல் மருவத்துர்
அம்மன் துணை
நிலாவரை.கொம் செய்திகள் >>>

 

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக